Acte casatorie in strainatate cu un cetatean strain


Informatii despre Casatorie in strainatate cu un cetatean strain si casatoria intre doi cetateni straini

 
Aveti nevoie de urmatoarele acte:
Pasaport sau Carte de Identitate + Certificat de nastere international, original + copie

Actul care dovedeste divortul dupa casatoria anterioara sau precum ca casatoria a incetat definitiv, in original, copie si traducere legalizata.
Daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, in mod obligatoriu faptul ca, in conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de fond si ca se poate casatori in Romania)
In cazul in care cei doi parteneri sunt cetateni straini sau au domiciliul actual in strainatate va fi nevoie sa se dovedeasca rezidenta in orasul in care se va cere oficierea casatoriei. + Inregistrarea casatoriei în strainatate si obtinerea certificatului de casatorie romanesc.


 

Ambasadele Romaniei din strainatate pot oficia casatoriea dintre doi cetateni romani sau dintre un cetatean de orgine romana si un cetatean strain.Casatoria încheiata la o ambasada este supusa conditiilor de forma si fond prevazute de catre legea romana.
 
Conditiile prevazute de legea romana pentru încheierea casatoriei sunt:
 
Atat femeile cat si barbatii care se casatoresc trebuie sa aiba varsta legala pentru casatorie (18 ani barbatii si 16 ani femeile); îndeplinirea acestei conditii se va dovedi cu documentele de identitate valabile (pasaport, buletin de identitate) si cu actele de stare civila (certificat de nastere)
 
Persoanele care se casatoresc trebuie sa nu fie casatorite la data încheierii casatoriei; îndeplinirea acestei conditii se dovedeste prin declaratiile personale ale viitorilor soti, prin care acestia certifica pe proprie raspundere faptul ca nu sunt casatoriti la data încheierii casatoriei sau, în cazul persoanelor care au fost casatorite anterior, prin prezentarea unuia dintre documentele urmatoare, în functie de caz: hotararea de divort prin care este desfacuta casatoria anterioara; hotararea judecatoreasca de anulare a casatoriei anterioare; certificatul de deces al sotului, împreuna cu certificatul de casatorie anterior; certificatul de nastere cu mentiunea desfacerii casatoriei anterioare, înscrisa de autoritatile de evidenta a persoanei din Romania.
 
Persoanele care se casatoresc trebuie sa nu fi înregistrat deja casatoria la alta ambasada, consulat sau autoritate romana; îndeplinirea acestei conditii de dovedeste prin completarea unei declaratii pe proprie raspundere
 
Persoanele care se casatoresc trebuie sa fie apte medical pentru încheierea casatoriei ; îndeplinirea acestei conditii se dovedeste prin prezentarea unui certificat medical din care sa rezulte ca fiecare dintre viitorii soti este apt pentru a încheia casatoria (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii)
 
Oficierea casatoriei se poate face numai dupa trecerea unui termen de 10 zile de la data înregistrarii cererii la ambasada sau consulatul roman.
 
In cazul în care unul dintre viitorii soti este cetatean strain, acesta va trebui sa prezinte, în vederea înregistrarii cererii de încheiere a casatoriei, urmatoarele documente:
 
 -un act de identitate valabil;
 -certificatul de nastere;
 -un certificat de celibat (care confirma faptul ca persoana nu este deja casatorita) emis de autoritatile statului de cetatenie sau de ambasada sau consulatul statului de cetatenie;
 -un certificat de cutuma (care prezinta conditiile de forma si fond pentru închierea casatoriei prevazute de legislatia statului de cetatenie) emis de autoritatile statului de cetatenie sau de ambasada sau consulatul statului de cetatenie.
Dupa oficierea casatoriei, ambasada sau consulatul roman elibereaza sotilor certificatul de casatorie romanesc, pe baza semnaturii ambilor soti si a martorilor în registrele de stare civila.
 
Documentele depuse în vederea încheierii casatoriei, care sunt emise de autoritati straine, vor trebui traduse în limba romana si certificate de ambasada sau consulatul roman.
 
Eliberarea certificatului de casatorie, legalizarea copiilor de pe documente si a traducerilor actelor necesare sunt supuse taxelor consulare, care se platesc de solicitanti la ambasada sau consulatul competent.
 
 
 
INTREBARI FRECVENTE
 
Daca suntem doi cetateni romani, cu domiciliul în Romania, punetm face o  casatorie în strainatate, la o ambasada sau la un consulat al Romaniei?
 
Depinde. Potrivit legii, casatoria se încheie în localitatea în care sotii îsi au domiciliul sau resedinta. daca doriti sa încheiati casatoria în cursul unei excursii turistice de scurta durata, acest lucru nu este posibil, pentru ca nu sunt întrunite conditiile legale.
 
Daca va aflati în strainatate pe o durata mai lunga (la studii, la munca etc.), care sa depaseasca 90 de zile si v-ati înregistrat ca rezident temporar la autoritatile din acea tara, atunci ambasada sau consulatul roman din tara respectiva poate încheia casatoria, în masura în care toate celelalte conditii pentru încheierea casatoriei sunt îndeplinite.
 
Aceleasi reguli se aplica si în cazul în care un cetatean roman doreste sa se casatoreasca cu un cetatean strain.
 
Fata de cele prezentate mai sus, se adauga si prevederile legislatiei din tara respectiva. In unele state este interzisa oficierea casatoriilor la ambasadele sau consulatele straine. In alte state casatoriile oficiate la ambasade sau consulate nu sunt recunoscute. Va recomandam sa consultati ambasada sau consulatul roman din tara în care doriti sa oficiati casatoria, pentru a afla cu exactitate daca aceasta oficiere este posibila si daca casatoria va fi recunoscuta.
 
Daca ne-am casatorit în strainatate, este certificatul de casatorie strain recunoscut de autoritatile romane?
 
Certificatul de casatorie strain este recunoscut de autoritatile romane dar, pentru a putea produce efecte (schimbarea numelui, obtinerea actelor de identitate etc.), este necesar ca acel certificat sa fie înregistrat la autoritatile de stare civila din Romania. Inregistrarea se poate face si prin intermediul ambasadelor si consulatelor romane din strainatate sau prin intermediul unui mandatar din Romania, în baza unei procuri de reprezentare.
 
Daca m-am casatorit cu un cetatean strain, poate el obtine un pasaport romanesc?
 
Nu. Casatoria nu produce efecte asupa cetateniei nici unuia dintre soti. Nici cetatenii romani casatoriti cu cetateni straini nu dobandesc automat cetatenia sotului, nici cetatenii straini nu dobandesc automat cetatenia romana.
 
Cetatenii straini casatoriti cu cetateni romani beneficiaza totusi de termene mai scurte de acordare a cetateniei, cu conditia sa îndeplineasca toate celelalte cerinte ale legii cetateniei romane.
 
Ambasadele sunt în masura sa ofere informatii suplimentare, în functie de practica locala. De asemenea, informatii generale despre procedura de obtinere a certificatelor de casatorie pot fi accesate la www.evidentapersoanelor.ro (Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor).


Comments